top of page
shutterstock_1043501293.jpg

Teamontwikkeling

Leiderschap gaat over de sociale dynamiek tussen mensen die met elkaar werken rond gemeenschappelijke doelen. Dit vraagt een gefaseerde overgang van “ik” naar “wij”, en een waardering van de individuele bijdragen in relatie tot de gemeenschappelijke doelen.

Onder druk zijn leidinggevenden wel vaker geneigd om te kiezen voor concrete oplossingen en die door te duwen. Na verloop van tijd kunnen de relaties binnen het team zozeer verstoord zijn, dat het voor de leidinggevende zelf moeilijk wordt om zijn team door de verschillende ontwikkelingsfasen te loodsen. 

Dan begeleid ik als externe facilitator het ontwikkelingsproces naar echte samenwerking. 

Op deze manier kan de leidinggevende zelf volledig deel uitmaken van het team in ontwikkeling.

Wat brengt teamontwikkeling?

  • Er ontstaat veiligheid en vertrouwen.

  • Er wordt weer geluisterd en overlegd.

  • Er is individuele inbreng en overeenkomst omtrent de aanpak.

  • Onderlinge verschillen worden gewaardeerd en ingezet voor het realiseren van de teamdoelen.

  • Er wordt openlijk gesproken over de achtergrond van problemen.

  • De kwaliteit van het uitgevoerde werk verbetert.

  • 360° feedbackcultuur.

Wat anderen zeggen

De rust is teruggekeerd, mensen werken weer samen. Zeer tevreden van je inzet en professionalisme!

- Johan V.
Zaakvoerder

bottom of page