top of page
Foggy Waters_edited.jpg

Advies & observatie

Ondanks de parallellen, vraagt iedere context of situatie een aangepaste aanpak.  

Vaak is er een aanvoelen dat het niet allemaal gestroomlijnd loopt. Meestal starten we dan met observatie. In deze fase kom ik ter plaatse op de werkvloer een aantal uren informeel observeren en vragen stellen.  

Om iedereen maximaal te betrekken bij het realiseren van de doelen is een stimulerende cultuur namelijk essentieel. Door de observatie kan ik vaststellen welke winst er op dat vlak binnen jullie organisatie nog te boeken is. 

Zoals: 

  • Is het voor iedereen duidelijk welk gedrag jullie van iemand verwachten om in overeenstemming te zijn met de bedrijfswaarden? 

  • Hebben jullie al een heldere verwoording van: 

    • de individuele doelen, 

    • de organisatiedoelen, 

    • en de bijdrage die jullie wensen te leveren aan de samenleving als geheel?  

  • Is er een transparante verbinding tussen deze 3?  

 

Feedback volgt in een adviesgesprek. 

Zodra er eensgezindheid is rond een stimulerende cultuur, ga ik met de leidinggevenden aan de slag rond wat zij nodig hebben om er voor hun team en mensen te staan. Zo wordt de poort geopend naar de sociale intelligentie die onder het oppervlak van elk team leeft.  

bottom of page