top of page
interieur_1a-123.jpg

Leiderschapstraining

Bedrijven waar mensen vaardigheden en gewoonten van elkaar leren zijn ontegensprekelijk succesvol.

Leidinggevenden zijn in de beste positie om collega’s daartoe de nodige bekwaamheden te leren.

Tijdens de training ontdekken ze hoe ze deze bekwaamheden zelf kunnen integreren en daarna doorgeven.

 

Om te beginnen gaan de leidinggevenden door een innerlijk proces. Ze ontdekken welke impact ze op hun mensen hebben en reflecteren over de impact die ze willen hebben. De veranderingen die ontstaan zorgen er bij hun medewerkers voor dat hun potentieel gewekt wordt en dat samenwerking op gang komt of versterkt wordt.

Leidinggevenden worden effectievere leiders én begeleiders van ontwikkeling en groei

Een training bestaat uit meerdere blokken van 3 à 4 uur. We gebruiken cases uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Tussen de trainingen laten we voldoende tijd om het geleerde in de praktijk om te zetten en blijven we in nauw contact.

Wat valt er te leren?

  • Vaardigheden, modellen en technieken om het team individueel en als groep naar grote hoogtes te begeleiden. 

  • Het team observeren en afstemmen op de ontwikkelingsfase waarin het team zich bevindt. Ze leren de uitdagingen per fase kennen en hoe ze die best aanpakken. Hierbij horen verschillende leiderschapsrollen. Niet elke rol ligt ons even goed. Er is overvloedig ruimte voor oefening.

  • Zelfmanagement, hun impact als leider, hun visie op leiderschap. Persoonlijke ontwikkeling is de grootste hefboom van impact om te komen tot effectief leiderschap. Wil je iemand echt kunnen beïnvloeden, dan moet je een voorbeeld voor hem zijn.

  • Coachingsvaardigheden- en technieken, om effectiever te worden in helder communiceren en in het ondersteunen bij het bereiken van doelen.

  • Het bevorderen van de toekomstige samenwerking. Door het werken met leiderschapsteams laat je iedereen toe om te leren van elkaars belevingen en verhalen. Zo ontstaat meer verbinding.

bottom of page